Het grondwerk maken voor een nieuwe sleufsilo

Het uitgraven van de sleufsilo en het aanbrengen van een puinverharding.